آپدیت های رسمی کونامی

PES 2012 و ورژن های قبل آن

آپدیت های بازی PES 2012 و ما قبل آن
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

PES 2013

آپدیت های ورزن PES 2013
موضوع ها
3
ارسال ها
17
موضوع ها
3
ارسال ها
17

PES 2014

آپدیت های ورزن PES 2014
موضوع ها
10
ارسال ها
60
موضوع ها
10
ارسال ها
60
بالا