دانلود فایل ها

پچ ها

آپدیت های غیر رسمی کونامی
موضوع ها
78
ارسال ها
287
موضوع ها
78
ارسال ها
287

اسکوربرد و گزارشگر

موضوع ها
7
ارسال ها
72
موضوع ها
7
ارسال ها
72

استادیوم و چمن و صدای تماشاگران

موضوع ها
4
ارسال ها
45
موضوع ها
4
ارسال ها
45

فیس و خالکوبی

موضوع ها
3
ارسال ها
423
موضوع ها
3
ارسال ها
423

ادیت های کاربران - USER EDIT

موضوع ها
4
ارسال ها
35
موضوع ها
4
ارسال ها
35
بالا