ورژن های قدیمی تر PES

PES 2012

موضوع ها
3
ارسال ها
5
موضوع ها
3
ارسال ها
5

PES 2013

موضوع ها
14
ارسال ها
151
موضوع ها
14
ارسال ها
151

PES 2014

موضوع ها
8
ارسال ها
70
موضوع ها
8
ارسال ها
70
بالا