گیمرتگ - GT اعضای سایت برای آنلاین بازی کردن FIFA 2014 | XBOX

#44
ببخشید من میخواستم تو creation centre لیگ ایران رو به فیفا 14 اضافه کنم رفتم با کامپیوتر لیگ موردنظرم رو bookmark کردم.اومدم تو ایکس باکس رفتم تو creation centre این ارور رو میده چیکار کنم....؟You cannot view Creation Centre content due to your player created content settings for this xbox live membership. To enable access for this membership, go to the xbox dashboard and adjust your xbox live family settings."
 
بالا